Engelska Svenska
 
 

ANTAGNINGSPRINCIPER

□ Ansökningar som inkommit i rätt tid och är kompletta prioriteras.

□ Ansökningshandlingar som ej är kompletta med betygsavskrifter och foto behandlas ej.

□ Antagningsgruppen förbehåller sig rätten att bedöma vilka sökanden som ska antas.

□ Svar till ansökan som inkommit i rätt tid och är komplett skickar vi senast 10 juli.

□ Vid för få sökanden till en kurs kan den ställas in.

 
Copyright © 2010-2017 | Sunderby Folkhögskola, Kråkbergsvägen 7, 954 42 S.Sunderbyn | Email: info@sunderby.fhsk.se | Telefon: 0920-26 66 00 | Drift: Denacode AB