Engelska Svenska
 
 

YRKESUTBILDNING I KONSTNÄRLIGT ARBETE

Den 2 åriga yrkesutbildningen i konstnärligt arbete ger deltagaren fackkunskaper inom 2-dim och 3-dim, utvecklar en konstnärlig mognad samt ett konstnärligt, personligt uttryck. Eleven får samla sina alster i en portfolie som ligger tillgrund för konstnärlig utveckling och mentorssamtal. Utbildningen är inriktad på praktiskt arbete genom ett personligt val under längre perioder i skolans ateljéer vilket resulterar i ett examensarbete. Eleven ska genomföra projekt med projektansökan och marknadsföring samt få insikt i att bedriva företag. Teoretiska avsnitt, studiebesök och gästlärarperioder ingår också.

De obligatoriska momenten under första året består av: Fördjupning av 2-dim alt 3-dim, portfolie, konstnärligt projektarbete, företagskunskap och marknadsföring (presentationsteknik, branschorientering). Redovisning av utbildning genom en utställning i Galleriet.
De obligatoriska momenten under andra året består av; Fördjupning av 2-dim alt 3-dim, examensarbete med konstnärligt arbete, portfolie, utställningsverksamhet, företagskunskap och marknadsföring. Redovisar av utbildning genom en utställningsprojekt utanför skolan.

Förkunskaper: Slutbetyg från gymnasiet eller liknande, meriterande är konstutbildning på heltid.
Utbildningen är CSN berättigad på högskolenivå.
 
Copyright © 2010-2017 | Sunderby Folkhögskola, Kråkbergsvägen 7, 954 42 S.Sunderbyn | Email: info@sunderby.fhsk.se | Telefon: 0920-26 66 00 | Drift: Denacode AB