Engelska Svenska
 
 

PROJEKT

Projekt ska utveckla något som kan bli bestående. Ett projekt ska leda till förändringar/förbättringar och utveckla verksamheter.

Sunderby folkhögskola bedriver sedan många år en stor projektverksamhet.
Mindre projekt med medel från Folkbildningsrådet och större projekt för regional tillväxt.
Den största projektfinansiären är, i samverkan med andra aktörer, Europeiska Socialfonden.

Inriktningen på projekten har varit att skapa arbete för människor som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Tre sociala företag har byggts upp efter utbildning och projekt vid skolan.
Copyright © 2010-2017 | Sunderby Folkhögskola, Kråkbergsvägen 7, 95442 S.Sunderbyn | Email: info@sunderby.fhsk.se | Telefon: 0920-266600 | Fax: 0920-2666140 | Drift: Denacode AB